„Odstąpcie Ode mnie wszyscy którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości”

Jak to możliwe że Bóg Mówi zamykam drzwi i nie wejdziecie do Mojego królestwa.Przecież Bóg szczególnie w dzisiejszym świecie jest ubrany w szaty dobrodusznego naiwnego starca  Jego naukę traktuję się archaicznie.Świat zapomniał że jest diabeł zło.Lubimy drogi szerokie wygodne oznaczone gdzie co jest dokąd prowadzi.Przykazania Boże często są traktowana jako ograniczenia wolności osobowości.Podczas gdy są to znaki które nas mają doprowadzić przed otwarte drzwi Królestwa Niebieskiego drogą węższą niewygodną ale pewną.Człowiek każde dziecko Boga został obdarowany wolna wolą wszak nie jesteśmy niewolnikami.Możemy wybierać.Puki żyjemy mamy wpływ na to co robimy i dokąd zmierzamy.Mamy wpływ na to czy drzwi nieba będą otwarte czy zamknięte.Jezus dziś mówi abyśmy się nie zdziwili gdy usłyszymy odejdzcie nie znam was.Czy możemy być pewni zbawienia swojej duszy?Nie.Ale mamy wszelkie ku temu środki aby je zwiększyć.Pierwotnie uważano że zbawienie zostało dane tylko izraelitom. Podczas gdy Jezus mówi” Przyjdą ze wschodu i zachodu” w innym miejscu „Idzcie i nauczajcie wszystkie narody”.Królestwo Boże jest posłane do całego świata. Sobór Watykański drugi w konstytucji o kościele Światło Ludów (narodów) wymienia pięć kręgów przynależności do kościoła ze względu na stopień posiadania prawdy o Bogu o zbawieniu.W centrum tych kręgów jest Chrystus .Pierwszy krąg do członkowie kościoła katolickiego którzy mają pełną wiedzę o Bogu i zbawieniu.Drugi krąg to chrześcijanie członkowie innych kościołów :prawosławnego czy wyznań protestanckich.Kolejny krąg to żydzi i muzułmanie mimo że nie są ochrzczeni w jakimś stopniu wiedzę o Bogu posiadają.Czwarty krąg to ludzie którzy szukają Boga którzy starają się pełnić Jego wolę i żyć zgodnie z własnym sumieniem.Piąty krąg to ludzie którzy nigdy nie doszli do poznanie Boga ale starają się żyć uczciwie .Ci wszyscy ludzie mają nadzieję na zbawienie duszy.Warunek jest jeden iść drogą Bożą.AMEN.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*